Outsorcing IT

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili sami i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”

Henry Ford

Nasze wsparcie daje komfort i stabilność pracy, a czas reakcji jest dla nas bardzo ważny, więc problem rozwiążemy jak najszybciej

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez firmy jest możliwość:

  • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
  • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
  • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
  • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
  • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
  • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
  • pozyskania kapitału,
  • podziału ryzyka,
  • dopływu gotówki.

To bardzo dobrze, że czytasz ten tekst, ponieważ pozwoli Ci to odkryć nieuświadomiony do tej pory potencjał tkwiący w twoich komputerach. Najprawdopodobniej masz też już jakąś formę opieki informatycznej i być może nie interesuje Cię jeszcze zmiana usługodawcy, ale skoro już mówimy o serwisie, spróbuj teraz nie myśleć o tym, czy stać cię na to, aby nadal nie korzystać z możliwości polepszenia jakości pracy w swojej firmie. Można bowiem być zadowolonym z obecnego serwisu i jednocześnie zastanawiać się jak bardzo obsługa informatyczna oferowana przez firmę Computer-bis może poprawić funkcjonowanie firmy.

Oferowane przez nas usługi w zakresie serwisu informatycznego opierają się na trzech zasadach:
1. Niskie koszty użytkowania sprzętu informatycznego i zapewnienie ciągłego dostępu do materiałów eksploatacyjnych.
Cel ten osiągamy głównie poprzez regularną konserwację zarówno urządzeń jak i oprogramowania. Nie sztuką jest coś naprawić. Profesjonalne usługi informatyczne polegają na zapobieganiu awariom i przestojom. Dlatego też staramy się mieć „pod ręką” materiały takie, jak tusze, tonery i inne drobiazgi,

2. Przygotowanie scenariusza na każdą możliwą awarię sprzętu komputerowego lub programu.
Utrata danych dotyczących kontrahentów bądź zasobów magazynowych paraliżuje działanie firmy. Na szczęście najczęściej da się je odzyskać, pytanie jednak – jakim kosztem i ile czasu to zajmie. Awaria komputera w dziale sprzedaży pozbawia firmę przypływu gotówki. Jeśli nie mamy możliwości szybkiego zastąpienia go innym – klienci odejdą prosto do konkurencji. Przez ponad osiem lat wypracowywaliśmy praktyczne rozwiązania, które są odpowiedzią na tego typu sytuacje i ciągle je udoskonalamy.

3. Wdrażanie nowych rozwiązań o wysokim wskaźniku ROI a niskim TCO.
ROI to skrót od angielskiego Return On Investment – Zwrot z Inwestycji. Inaczej mówiąc, inwestycja w określone rozwiązanie musi się opłacić. TCO: Total Cost of Ownership dotyczy poziomu pełnych kosztów utrzymania, użytkowania i rozbudowy istniejących systemów informatycznych firmy. Stosowane przez nas rozwiązania informatyczne zawsze powiązane są bezpośrednio ze strukturą i sposobem funkcjonowania obsługiwanej firmy. Nie ma wtedy zbędnych wydatków, a używany sprzęt i oprogramowanie zwiększają wydajność pracy.
Bezpieczeństwo informatyczne to podstawa stabilnego i nieustannego rozwoju firmy.

Czy już całkowicie zdajesz sobie sprawę, jak bardzo korzystne dla Twojej firmy jest wdrożenie przez Computer-bis rozwiązań opartych na Linuksie? Korzystając z naszych usług podwyższasz swoje bezpieczeństwo informatyczne i przestajesz wreszcie narażać się na straty wynikłe z zastosowania nieekonomicznych programów, których ROI i TCO odbiegają od rozsądnych standardów. Co więcej, wykorzystując Linuksa w swojej działalności, stajesz się członkiem elitarnej grupy przedsiębiorców, którzy z satysfakcją i zadowoleniem wykorzystują zalety oprogramowania Open Source.

Wyobraź sobie taki scenariusz. Poniedziałek rano, dzwoni zdenerwowana sekretarka i pyta, czy masz gdzieś zapisane dane kontrahentów, bo zepsuły się komputery i nie może wysłać faktur. Chwilę później dział sprzedaży lamentuje, że w ogóle nie może obsługiwać klientów, bo padł system i nawet nie mają dostępu do stanów magazynowych. Gdy już docierasz na miejsce, dzwoni do ciebie główny dostawca, pytając kiedy uregulujesz swoje zobowiązania, podczas gdy Ty nie jesteś nawet w stanie sprawdzić, jak one wyglądają. Chwilę później przychodzi do Ciebie magazynier i informuje Cię, że właśnie przyjechała oczekiwana duża dostawa towaru, a on nie może go przyjąć, bo padł system magazynowy. Kompletny paraliż!

Żeby jednak uniknąć sytuacji takiej, jak wyżej opisana, musisz w sensowny sposób chronić swoje dane. Istnieją trzy zasadnicze rodzaje zagrożeń.

1. Awarie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
Na to nie ma siły. Możesz jednak być przygotowany na taką sytuację. Przede wszystkim należy zawczasu zadbać o porządne kopie zapasowe istotnych danych. Co ważne, muszą one być przechowywane poza miejscem prowadzenia działalności, aby w razie pożaru, bądź kradzieży nie utracić ich bezpowrotnie. Tam bowiem są informacje na temat Twoich klientów, dostawców, stany magazynowe, należności, bez nich niemożliwe jest prowadzenie działalności. Drugim elementem strategii antyawaryjnej jest duplikacja sprzętu i programu do obsługi firmy, tak, aby w razie awarii była możliwość natychmiastowego uruchomienia zapasowego serwera, a co za tym idzie – normalnej pracy.

2. Ochrona danych przed nadużyciami pracowników.
Stały dostęp do Internetu, oprócz wielu korzyści niesie z sobą także i zagrożenia. Używanie przez pracowników współczesnych komunikatorów a także poczty elektronicznej grozi wyprowadzeniem na zewnątrz strategicznych danych firmy. Niekontrolowana instalacja oprogramowania z Internetu nie jednokrotnie powoduje zagnieżdżenie się w lokalnej sieci programów szpiegowskich, które monitorują aktywność komputerów w przedsiębiorstwie. Poza tym, pewne dane firmy zastrzeżone są tylko dla wąskiej grupy użytkowników.

3. Ochrona sieci firmowej przed atakami z zewnątrz.
Czy nam się to podoba, czy nie, sieci i komputery podłączone na stałe do Internetu narażone są na najróżniejsze ataki przez 24 godziny na dobę. Tutaj istotną rolę odgrywa tzw. bramka internetowa. Musi ona być nie tylko sama odporna na zagrożenia, ale też posiadać zaawansowane możliwości kontroli ruchu sieciowego. To coś więcej, niż zwykły router. W przypadku, gdy firma ma wiele oddziałów i niezbędny jest dostęp do serwera z zewnątrz, konieczna jest autentykacja użytkowników już na bramie internetowej, zanim uzyskają dostęp do sieci firmowej.

NASZA OFERTA JEST NAJLEPSZA!
MASZ JESZCZE WĄTPLIWOŚCI?
 POZWÓL NAM JE ROZWIAĆ!